Sebutan crab mentality melukiskan watak yang dianalogikan dengan watak ketam kala lagi penuh ketat dalam suatu ember. Bila salah satu dari ketam itu sukses naik serta hendak pergi dari ember, ketiping yang lain hendak mengapit serta menarik ketam itu supaya kembali masuk ke dalam ember.

Crab Mentality: Tindakan Orang Lain yang Membatasi Kesuksesanmu

Sikap pada ketam ini dapat dibilang bagaikan wujud kebersamaan sebab tidak mau temannya pergi ember serta mati dikonsumsi predator. Tetapi, pada orang, perihal ini lebih dimaknai bagaikan tindakan individualistis ataupun cemburu batin kepada pendapatan orang lain yang membuat seorang berupaya menarik temannya jatuh supaya tidak mencapai keberhasilan.

Ini Pemicu Timbulnya Crab Mentality

Tidak dapat dibantah kalau orang dengan cara alami mengarah hidup beregu. Perihal ini hendak mempermudah orang dalam menggapai sesuatu tujuan. Dalam hidup beregu, watak bersaing merupakan perihal yang alami serta apalagi dapat berguna.

Tetapi, watak bersaing yang kelewatan malah dapat membuat seorang hadapi crab mentality. Tidak hanya itu, rasa yakin diri yang kecil, cemburu batin, rasa putus asa, apalagi tekanan mental pula bisa meningkatkan tindakan crab mentality.

Pola pikir orang yang mempunyai crab mentality biasanya tidak segar.“ Bila saya tidak dapat memperoleh yang saya ingin, kalian pula tidak bisa memperolehnya.”

Orang itu sementara itu dapat saja berupaya lebih kokoh buat menggapai tujuannya, tetapi rasa putus asa serta keyakinan diri yang kecil buatnya memilah buat menyudahi berjuang serta“ mengajak” orang lain buat senantiasa terletak pada tingkat pencapaiannya supaya beliau tidak merasa terabaikan.

Crab mentality pula dapat diakibatkan sebab ketergantungan seorang dalam hidup beregu. Keberangkatan salah satu badan golongan hendak membuat golongan itu jadi susah bertumbuh, terlebih bila yang berangkat merupakan orang yang amat mempengaruhi.

Oleh sebab itu, orang dengan crab mentality hendak berupaya buat menahan tahap temannya yang hendak berangkat supaya beliau senantiasa terletak di dalam golongan.

Metode yang dicoba buat menjatuhkan orang dari keberhasilan dapat beragam, misalnya berikan pendapat yang mengejek ataupun meneror orang lain supaya sungkan buat melanjutkan usahanya.

Metode Menjauhi Crab Mentality

Terletak pada golongan dengan orang yang mempunyai tindakan crab mentality dapat membuat kalian insecure, senantiasa merasa terhimpit, tidak aman buat melaksanakan kegiatan tiap hari, serta kehabisan peluang buat meningkatkan keahlian diri.

Oleh sebab itu, berarti untuk kalian buat mengenali metode menjauhi orang dengan tindakan crab mentality buat dapat menggapai keberhasilan yang kalian mau. Cara- cara itu antara lain merupakan:

1. Senantiasa teguh buat menggapai kesuksesan

Supaya dapat menggapai keberhasilan, kalian wajib senantiasa optimis serta yakin pada diri sendiri, betul. Kala terdapat orang lain yang membagikan pendapat minus, tutup telingamu serta senantiasa jalani apa yang menurutmu betul. Dengan sedemikian itu, kalian tidak hendak memusingkan kritik ataupun singgungan orang lain kepada apa yang kalian jalani.

2. Lalu kembangkan keahlian diri sendiri

Cobalah buat lalu bergairah dalam meningkatkan keahlian, supaya rasa yakin dirimu terus menjadi bertambah serta tidak gampang tergoda oleh pendapat orang lain. Kalian dapat meningkatkan kemampuan ataupun berupaya perihal yang belum sempat kalian jalani tadinya.

3. Penilaian diri kala merasa gagal

Menggapai sesuatu tujuan bukanlah bebas dari kekalahan. Tetapi, janganlah hingga kekalahan membuat kamu berserah serta memakan begitu saja pendapat minus orang lain yang malah dapat membuat kamu terus menjadi terperosok.

Ketahuilah kalau dalam tiap kekalahan senantiasa terdapat pelajaran yang bisa didapat. Jadi, cobalah buat menilai diri atas kekalahan yang kalian natural. Dengan sedemikian itu, rasa yakin dirimu hendak bangun kembali serta kalian terus menjadi bergairah buat mencapai keberhasilan.

4. Beregu dengan orang yang suportif

Meninggalkan suatu golongan dengan orang yang mempunyai tindakan crab mentality, terlebih bila mereka merupakan sahabat lama, memanglah tidak gampang. Tetapi, senantiasa terletak dalam golongan itu cuma hendak menyulitkanmu buat menggapai keberhasilan.

Nah, mulailah buat kurangi terkumpul dengan golongan lama itu serta menaikkan sahabat terkini yang lebih kooperatif. Jadi, kala lagi berjalan menggapai keberhasilan, kalian memiliki golongan lain yang kooperatif bagaikan penyemangatmu.

Crab mentality pada orang lain dapat berakibat besar pada dirimu, mulai dari merendahkan rasa yakin diri sampai membatasi kesuksesanmu. Walaupun sedemikian itu, butuh diketahui, kalian tidak butuh jengkel ataupun marah pada orang yang mempunyai crab mentality, sebab itu cuma membuang- buang durasi serta energimu saja.

Lebih bagus fokuskan perhatianmu buat menggapai keberhasilan yang kalian impikan serta perkenankan mereka dengan permasalahan mereka sendiri. Tetaplah berpedoman konsisten dengan pendirianmu serta lakukan metode bertahan dari banyak orang dengan crab mentality semacam yang sudah dipaparkan di atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *